От средата на октомври и през предстоящите зимни месеци познатият и очакван от габровци Мобилен пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата ще се движи по заявка. През следващите месеци Мобилният пункт ще обслужва домакинствата в Габрово след предварителна заявка. Посещенията на пункта ще се състоят около 15 число на всеки месец, а графикът му ще бъде координиран с хората, заявили желание да предадат своите разделно събрани отпадъци.

Заявки за включване в графика на Мобилния пункт може да направите на тел.: 066 985 029 и 0885 099 619.

През идните месеци ще продължи и кампанията с награди. Всички, предали отпадъци на мобилния пункт, имат възможност да получат специална награда, осигурена от организаторите на инициативата - Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“. Наградите ще се получават чрез събирането на печати в специална книжка, като за получаването на един печат е необходимо предаването на минимум три вида отпадъци. А наградите са атрактивни, удобни и насочени към опазване на природата – пакет компост, текстилна торбичка, тефтер, шапка или комплект за пикник.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, дребни излезли от употреба уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

Представяне на книгата на проф. Венелин Терзиев "ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ"
15 октомври 2019
Предаваме опасни отпадъци на 23 и 24 октомври
15 октомври 2019