На 17 октомври е представянето на книгата на един от дългогодишните партньори и приятели на Музея на хумора и сатирата. От 18:00 часа в Залата на жирафите е габровската премиера на "ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ" на проф. Венелин Терзиев. Специален гост на събитието е Йордан Марков, едно от младите лица на българската естрада, така че очаквайте и незабравими шлагери.

Книгата „ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“ е насочена към устойчивото развитие, без изобщо то да е обект на обсъждане, дори споменаване в текстовете. В нея проф. Венелин Терзиев търси проекциите на устойчивото развитие в практическия живот. Социалната сфера се подчинява на определени политики, които могат да я направят ефективна, но могат и да създадат хаос, от който цялата верига, започвайки от управлението достигайки до последния човек, към когото тя е насочена, може да се люшка в една или друга посока. Дори при добър инструментариум една непремерена политика не би могла да бъде полезна.

В книгата се определя една визуална цикличност с формално начало социално развитие, преминавайки през моделирането на социалната икономика, завършвайки с обучението, което, детерминирано като продължаващо, отново връща системата към определяне на ново състояние в социалното развитие.

„ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“ е богато илюстрирана с фактологичен материал, който подчертава богато асоциативно разсъждение и изграждане на взаимовръзки, които могат да определят проекциите на една силна бъдеща социална политика с принадлежащия й инструментариум.*


Венелин Терзиев е роден в Севлиево. Завършва висшето си образование в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. Доктор е по икономика, а сега е редовен професор в Национален военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Има присъдени три научни степени „доктор на науките“ в професионални направления „Икономика“, „Национална сигурност“ и „Социални дейност“ Научните му интереси със свързани със социалното управление, икономика на труда и национална сигурност. Има повече от 800 научни публикации в различни издания на български, руски, английски, френски и немски език, като голяма част са в реферирани издание на SCOPUS иWeb of Science.

Йордан Марков е български поп певец, продължаващ традициите на българската, стойностна, мелодична, шлагерна музика. Роден е в Силистра, завършил е Музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на проф. д-р Стефка Оникян поп и джаз пеене. С музика се занимава от много години, но професионално - от 7 г. Първият му албум се нарича „Живот на кръстопът“. Негова запазена марка са мелодичните песни. Работил е с най-известните български композитори и поети, сред които Тончо Русев, Евтим Евтимов, Стефан Димитров. Печелил е музикални конкурси в Русия, Казахстан, Беларус.


* Из рецензия към „ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“ на почетен професор д-р инж. Маруся Любчева

КАРИКАТУРЕН САЛОН 2019
15 октомври 2019
Мобилният пункт събира отпадъци по заявка
15 октомври 2019