Община Габрово организира поредна кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Габровци могат да се възползват от възможността да предадат безвъзмездно опасните отпадъци в специален пункт, така че те да бъдат насочени за обезвреждане или последващо използване. Пунктът за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две градски локации, както следва:

23 октомври 2019 г., от 11:00 до 19:00 часа – пред спортна зала „Орловец“;

24 октомври 2019 г., от 10:00 до 18:00 часа – паркинг на ул. „Христо Смирненски“ 16, срещу медицински център „Хипократ“.

Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:

 • Живаксъдържащи отпадъци
 • Перилни и почистващи препарати и химикали
 • Бои
 • Мастила
 • Лакове
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
 • Пестицити
 • Киселини
 • Основи
 • Разтворители
 • Фотографски химични вещества и смеси
 • Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвредяване!

Мобилният пункт събира отпадъци по заявка
15 октомври 2019
Деца нарисуваха духовната покровителка на Габрово
16 октомври 2019