Община Габрово е одобрена като партньор в проекта „Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно-развойна дейност и иновации“ (IMPROVE). Дейностите са по международната програма „Интеррег Европа“ и ще се реализират до 2023 г.

Представители на осем регионални администрации и институции от Испания, Италия, Франция, Румъния, България, Естония, Финландия и Португалия ще си сътрудничат за повишаване ефективността на програмите за подкрепа на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите. Идеята е да се увеличи капацитетът на участващите партньори.

По проекта ще се изготви анализ на регионалното състояние и механизмите за управление и изпълнение на структурните фондове. Ще бъдат разгледани добри практики от включените региони с акцент върху прилагането на стратегиите за интелигентна специализация. Дългосрочната цел е за подобряване на политиките в сферата на ниво управляващи органи и други заинтересовани страни.

Общата стойност на проекта е 1 514 216 евро, бюджетът за Габрово е 115 411 евро.

Ограничение на движението в района на Спортна зала
17 Септември 2019
Дигитализацията и иновациите не бива да са синоним на безработица, а на капацитет, качество, производителност и по – добър стандарт на живот
17 Септември 2019