Все по-високи резултати отчитат габровци, предавайки отпадъци си в Мобилния пункт. Справката показва, че общото количество на предадените отпадъци за месец август е точно 1029 кг, като най-голям дял имат хартията и картонът (690.5 кг), текстил (102.7 кг) и пластмаса (217 кг). Предадени са и немалки количества батерии, готварско олио, дребни уреди, лекарства, опаковки от препарати и метал.

През най-летния месец стартира и кампания с награди, за гражданите, предали отпадъци в Мобилния пункт. Вече са известни и печелившите, които са успели да съберат необходимия брой печати и са получили своите награди. Специални адмирации от организаторите получава и дамата, която съвсем целенасочено „следеше“ точките на пункта и предаваше своите разделно събрани отпадъци. Тя е и първата получила голямата награда – удобен комплект за пикник. Кампанията с награди продължава и през месец септември. Наградите се получават чрез събиране на печати в специална книжка. Печат може да получи всеки  посетил пункта и предал поне 3 вида разделно събрани отпадъци. Повече за регламента на кампанията може да прочетете тук.

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата е инициатива, организирана от Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“. Мобилният пункт се движи по график и в дните от вторник до събота (включително) е позициониран на различни точки в град Габрово.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, излезли от употреба дребни електрически уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

Мобилният пункт продължава своята работа и през месец септември. Графикът може да видите тук.