Конференция на тема „Науката среща регионите“ се провежда днес в Габрово в Техническия университет. По проекта, през настоящата година, Община Габрово е една от двете български организации, сред само 26 одобрени кандидати в ЕС, защитили събития пред Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. В партньорство с правителството на област Навара, Испания, конференцията дискутира устойчивите политики за енергийна ефективност и адаптация на климата, както и ползите от общинския енергиен мениджмънт. Споделят се успешни практики за намаляване на отпадъците.

В програмата са включени също посещения на три обекта в града ни – ОУ „Кирил и Методий“, пасивна детска градина „Слънце“ и Регионално депо за неопасни отпадъци.

Конференцията беше открита от кмета на Община Габрово Таня Христова, която приветства присъстващите и представи местните политики за енергийна ефективност и адаптация на климата, както и предизвикателствата, пред които е изправен градът. Тя подчерта, че е много важно като граждани и като институции да работим заедно и да споделяме добрите идеи и практики. И благодари за подкрепата на Комитета на регионите, защото тя е ангажимент за защита на интересите на всички граждани.

Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите представи работата на министерството по темата, политиката, която следва и възможностите, които то представя пред общините и бизнеса. Тя подчерта и важността на партньорството с Техническия университет, защото именно това е мястото, където се раждат иновациите.