На 23 и 24 април 2019 г. в Габрово домакинства XXI-та ежегодна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Събитието се провежда в библиотеката на Технически университет - Габрово и се фокусира върху темите за управлението на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници в новите условия на пакета „Чиста енергия за всички европейци“ в дългосрочен план до 2030 г.

В първия ден от конференцията бяха представени политиките и финансовите механизми в подкрепа на местните власти по отношение на климат и енергия. С основните презентации на участниците може да се запознаете тук.

 

Схемата за задължения за енергийна ефективност в новия период за планиране до 2030 - Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/

Възможности за финансиране на проекти по Фонд "Градско развитие" по Оперативна програма "региони в растеж" 2014 - 2020 - Мартин Заимов, изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие АД

Вторият ден на събитието е посветен на проекта „Науката среща регионите“, по който през настоящата година Община Габрово е една от двете български организации, сред само 26 одобрени кандидати в ЕС, защитили събития пред Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. В партньорство с правителството на област Навара, Испания конференцията ще дискутира устойчивите политики за енергийна ефективност и адаптация на климата, както и ползите от общинския енергиен мениджмънт. 

В духа на дискусиите за потребление на стоки и услуги с нулев отпадък, кафе паузите в двата дни на конференцията са от 100% ядливи съставки - хрупкава алтернатива на традиционните пластмасови и порцеланови чаши.

Събитието се организира с подкрепата на Областен информационен център – ГабровоСпоразумението на кметовете за климата и енергиятаЕвропейски фонд за регионално развитиеСъвместен изследователски център (JRC) на ЕКЦентър за енергийна ефективност ЕнЕфект.