Днес Технически университет - Габрово е домакин на поредица от конференции, началото на които дава “Първата национална среща на заинтересованите страни за зелени обществени поръчки”.

Във встъпителните си думи към участниците кметът Таня Христова заяви, че „Европа ни залага високи цели, които не са просто цифри от 32 %, които трябва да бъдат постигнати като използване на възобновяеми енергийни източници. Тези цифри и цели следва да бъдат приведени в конкретни мерки и ангажименти, които изискват упорита, последователна и системна работа от страна на всички нас. Силно вярвам, че ще успеем да скъсим връзката с хората, които са важен партньор в този процес, защото начинът по който мислим, планираме и контролираме най – често се гарантира от обратната връзка, която получаваме от тях. Живеем във време, в което социалните, икономическите и дори екологичните предизвикателства ни поставят в среда, в която не бива единствено и само да търсим отговорност, но съпричастност и ангажираност“.

Събитието продължи с представяне на проекта GPP-STREAM като темите, върху които се фокусираха презентаторите бяха - какво представляват зелените обществени поръчки, каква е целта на този проект, защо е важно да се обменят добри практики по темата и как разработването на различни инструменти и интегрирането на този подход ще намери място в стратегически общински документи.

Валерия Нацева, държавен експерт в Агенцията по обществени поръчки, говори за ползите и предизвикателствата от „озеленяването“ на обществените поръчки, акцентирайки върху това, че ползите са ясни. Публичните институции се стремят да закупят продукти, услуги и строителство с по – ниско отрицателно въздействие върху околната среда през целия жизнен цикъл, което освен пестене на средства и щадящ ефект за природата стимулира и внедряването на екоиновации. Важният въпрос е как да прилагаме устойчиви зелени критерии като възложители, защото тенденцията или курсът към кръгова икономика /с нулев отпадък/ предполага активното им  използване.

В рамките на конференцията се провежда и „Кръгла маса за зелени обществени поръчки“ с участие на общински експерти, представители на други ключови институции на територията на Община Габрово, български общини и Агенцията по обществени поръчки. Целта на Кръглата маса е да се обсъдят предизвикателствата пред зелените обществени поръчки и да се направи анализ на обществените поръчки, възлагани при изпълнението на Общинския план за развитие на Община Габрово. Като резултат ще се изведат приоритетните групи продукти и услуги, които да залегнат в разработката на план за действие и методология за интегриране на зелените обществени поръчки при изпълнението на Общинския план за развитие, както и ще се идентифицират потенциални институции за партньорство в процеса на насърчаване на ресурсно-ефективна и кръгова икономика чрез зелени обществени поръчки.

“Първата национална среща на заинтересованите страни за зелени обществени поръчки” се организира от Община Габрово, в рамките на проект PGI05251 GPP-STREAM “Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност” (Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming), по Програма Интеррег Европа 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Таня Христова изпрати исканията на протестиращите за законодателни промени до компетентните органи на държавната власт
23 април 2019
Приемат се предложения за изменения и допълнения към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово
23 април 2019