Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба), която предвижда изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община габрово, като промените са насочени към актуализация на правилата за заемане на общински терени за разполагане на маси и столове, за сервиране пред заведения за хранене и развлечения, както и условията за ползване на спортни обекти стопанисвани от общински училища, за провеждане на спортно-тренировъчна дейност.

С проекта на Наредбата може да се запознаете тук. 

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени в деловодството на Община Габрово или на на е-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 19.05.2019 година.

Започна Първата национална среща за зелени обществени поръчки
23 април 2019
Брифинг - покана за журналисти
23 април 2019