Като част от кампанията „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“, Община Габрово съобщава, че габровци ще могат да предадат безвъзмездно опасни отпадъци от домакинствата в специално организиран мобилен пункт. Мобилният пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две градски локации, както следва:

10 април 2019г. от 11:00 до 19:00 часа – паркинг до спортна зала „Орловец“

11 април 2019г. от 10:00 до 18:00 часа – паркинг зад автобусната спирка до Тера Мол Габрово

Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:

 • Живаксъдържащи отпадъци
 • Перилни и почистващи препарати и химикали
 • Бои
 • Мастила
 • Лакове
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
 • Пестицити
 • Киселини
 • Основи
 • Разтворители
 • Фотографски химични вещества и смеси
 • Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвредяване!

Петък. Природата срещу боклука – 53 на 0
8 април 2019
Жълт код за обилни валежи е обявен за габровска област за 9 април
8 април 2019