С важен резултат приключи изключително силната петъчната акция от „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“. Справката показва, че само в този ден са почистени 53,38 тона отпадъци, като с най-голямо количество са строителни отпадъци от нерегламентирани сметища и битови отпадъци от домакинствата. Всички отпадъци са транспортирани до Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово, където те ще претърпят последващо третиране – рециклиране и компостиране или депониране.

Помощ на природата в битката с отпадъците оказаха стотици габровци, които смело слязоха в деретата, обикаляха пътищата, чистиха междублокови пространства, поляни, гори и дори слязоха в коритата на реките Янтра и Синкевица. В петъчния 5 април бе денят, в който традиционно в кампанията се включиха и служители на Община Габрово. 116 служители на Общината се впуснаха в почистването на силно замърсени терени. Най-многобройният екип, в чийто състав бе и кмета на Габрово Таня Христова, фокусира своите усилия в почистването на дерето в кв. Трендафил. От иначе красивото и прохладно място, разположено на предела между най-оживените габровски квартали, бяха извадени стотици килограми битови отпадъци, гуми, остатъци от мебели и дрехи.

Кампанията за почистване на нерегламентираните сметища бе подкрепена от фирмите „Димас“ АД и „Пътстрой - Габрово“ АД, които съдействаха с включването на екипи и техника. Сръчно и отговорно екипите на двете фирми обезпечиха изваждането и транспортирани тонове отпадъци.

Обобщените данни сочат, че в първата седмица на кампанията са се включили над 800 души, които са почиствали замърсени терени в града и нерегламентирани сметища в извънградски райони. Общото количество събрани отпадъци е над 62 тона.

Всички почистени терени са поставени под наблюдение, като Общински испекторат ще обезпечи техния постоянен мониторинг и при установяване на нарушители, те ще бъдат санкционирани.

 „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“ продължава до 14 април, включително. Може да се регистрирате за участие на тел.: 066 818 437 или на e-mail: v.totseva@gabrovo.bg като посочите район на почистване, числеността на вашия екип и телефон за контакт.

Община Габрово осигурява чували и ръкавици за всички регистрирани участници. Чували и ръкавици може да получите от стая 701 в сградата на Община Габрово, на 10 април, от 8:30 до 17:00 часа.

Всички регистрирани участници в кампанията могат да получат качествен почвен подобрител – компост, произведен на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

„Пролетно почистване 2019: Обери боклука“ отправя и едно предизвикателство – участие в еко състезание. Регламентът на състезанието може да прочетете тук.

Драматичен театър „Рачо Стоянов“ възобновява постановката „Жана д’Арк“
8 април 2019
Предайте опасните отпадъци от домакинствата си
8 април 2019