Община Габрово стартира процедура, с която да избере деца до 18 годишна възраст от общината, които да станат представители в Съвета на децата.

Съветът е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето и целта му е  да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за вземане на решения.

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в общиствено-политическия живот.

Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодейтват с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Желаещите да кандидатстват могат да се запознаят с изискванията и направленията за кандидатстване в прикачените файлове.

Предложения за членове се набират до 24 май.

Документи за кандидатстване 1

документи за кандидатстване 2

Документи за кандидатстване 3