Етнографски музей на открито „Етър” обявява инициатива за обучение на гайтанджии. След успешното приключване на обучението  по бакърджийство, хлопкарство и мутафчийство екипът на музея продължава политиката си за съхраняване на  българските занаятчийски традиции с обучението в производството на гайтан.

Безплатно обучение на желаещите да усвоят този уникален занаят, представен автентично единствено в „Етър”-а, ще се проведе през месеците от май до август. През този период участниците в инициативата ще усвоят практически умения за изработка и боядисване на гайтан. След оценка на уменията от комисия, най-добре представилият се ще стане част от екипа на музея.

Желаещите да се запишат могат да се свържат с уредник отдел „Занаяти” на тел.:066 810587 и 0884 772156  до 15 април 2019 г.

Гайтанът е плетен вълнен шнур, който служи за украса на българските народни носии. Производството му възниква сравнително късно в края на ХVІІ век. Първоначално плетенето на гайтан е бавен и труден процес, извършван изцяло на ръка. Началото на механичното плетене се отнася към първите десетилетия на XIX век, когато се появява чаркът – първата българска машина. Развитието на гайтанджийството в Габрово започва през 30-те години на XIX век. Чарковете за плетене на гайтан се подреждат в специализирана сграда, наречена гайтанджийска одая. Те са с 8, 10, 12 калема, толкова са и нишките, от които гайтана се сплита.

Цялата му по-нататъшна обработка – пърлене, боядисване, подготовка за търговия се извършва извън одаите, наричани бояджийни. Занаятът поставя основите на развитието на вълненотекстилната промишленост в Габрово.