Културни и неправителствени организации, читалища и всички хора, които имат добри идеи в областта на културата, но им липсва подкрепа, за да ги реализират, вече ще могат да кандидатстват за финансиране от новоучредения фонд „Култура”. Той ще започне да функционира догодина и първоначално средствата ще бъдат отпускани от общинския бюджет.

Целта на фонда е да стимулира създаването на културни продукти в града, като тези продукти задоволяват потребностите от събития в даден момент и бъдат замислени и реализирани качествено. За средствата ще се кандидатства два пъти годишно – през пролетта и през есента.

Всеки „сезон” ще има своите приоритетни теми, които ще се ползват с предимство. Специална комисия ще заседава и ще определя приоритетите за даден период, който ще представя на общински съвет, а в оценката на предложенията ще бъдат привличани и външни специалисти в приоритетната област.

От този фонд няма да могат да се възползват организациите, които са на общинска издръжка, тъй като имат собствени бюджети и дори част от събитията им са припознати като общински.