Две нови детски площадки вече радват децата на Габрово. Едната от тях се намира в кв. Голо Бърдо, на площад „Пробуда”, на място където и преди имаше детска площадка. Съоръженията й обаче бяха демонтирани поради опасност за експлоатация.

Площадката в кв. Голо Бърдо е дарение от „БЕЛЛА – България” при реализиране на социалния им проект „Повече сигурни места за щастливи игри”. След конкурс в интернет, Габрово стана един от шестте града, който спечели изграждането на площадка, като отново чрез гласуване беше определено и мястото за това. Проектът се реализира с подкрепата на Община Габрово. Той е авторски със специално създадени съоръжения в цветове червено и жълто с изписано името „БЕЛЛА”.

При монтажа на фундаментите максимално е запазена тревната площ. Площадката е направена съгласно всички изисквания на Наредба 1 за надеждност на съоръженията за игра.

Под всички съоръжения е поставена ударопоглъщаща настилка. Върху площ от над 260 кв. м. има пързалка, люлки, катерушка, пясъчник, клатушки във формата на животни, пейки за отдих и кошче за отпадъци.

Втората детска площадка се намира в кв. Трендафил, в междублоковото пространство между ул. „Д-р Тота Венкова” и ул. „Ген. Никола Рязков”. Изградена е със средства на Община Габрово, като стойността й е близо 38 хиляди лева, заложени в капиталовата програма.

На площ от 220 кв. м. са разположени беседка, пейки, маса, кошче, пясъчник, няколко вида люлки, панели за игра, както и комбинирано детско съоръжение с пързалки, къщичка и катерушки. Под съоръженията е поставена ударопоглъщаща настилка.

Това е четвъртата новоизградена детска площадка само през 2010 година. В началото на май по поръчка на търговска верига „Лидл” беше направена първата в Габрово площадка с фитнес уреди, намираща се в междублоков терен на ул. „Свищовска”. Скоро след това беше изградена подобна в междублоковото пространство зад „Мол Габрово”.

Освен построяването на нови, продължава и обновяването на старите съоръжения. На площадката срещу блок „Катюша” в началото на октомври бяха монтирани нови съоръжения, както и ударопоглъщаща настилка.

В спечеления проект от Община Габрово по Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” е предвидено изграждането на още пет нови детски площадки.