В рамките на инициативата „Науката среща Регионите“, под патронажа на Европейската Комисия, в гр. Памплона делегация, водена от кмета на Габрово Таня Христова участва в испано-български форум, посветен на стратегиите за енергийна ефективност и адаптация към измененията на климата. Националната политика за околна среда беше представена от  Ивелина Василева – народен предствител и председател на ПК за околна среда.

Програмата на посещението започна с официална среща при президента на регион Навара, където испанската и българската страни заявиха намерения за бъдещо сътрудничество в сферите на енергийната ефективност, климатичните промени и иновациите.

Конференцията продължи в изследователския център на територията на държавния университет на Навара, където кметът на Габрово запозна участниците във форума с политиката на Общината за енергийна ефективност и регионално развитие.

Драгомир  Цанев, изпълнителен директор на Секретариата на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, представи опита на българските общини в реализиране на мерки за енергийната ефективност в сгради. Деница Колева, еколог в Регионалното депо за неопасни отпадъци на Габрово, показа дейностите за управление на отпадъците, изпълнявани на територията на нашата община.

Представителите на региона Навара споделиха добри практики и успешни проекти в  енергийната ефективност и околната среда.

Българската делегация посети националния център за възобнявяеми енергийни източници  CENER в Памплона, където се запозна с изследванията в областта на алтернативните източници на енергия и изпълнявани мащабни проекти за иновации. Центърът е част от мрежата от 7 технологични центрове на територията на Навара, които посредством развойната си дейност допринасят за развитието на иновационния потенциал на региона и осъществяването на технологичен трансфер към ключови производства.

Интерес представляваше посещението на новоизграждащ се квартал от пасивни многофамилни жилищни сгради, включен в стратегията на Навара за енергийна ефективност. Изпълнението на този мащабен проект се финансира съвместно от Регион Навара и Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/.

Представители на Навара ще посетят Габрово в рамките на предстоящо събитие като част от инициативата „Науката среща регионите“.

Не на тормоза в училище казаха децата от ОУ "Ран Босилек" в Габрово
28 февруари 2019
Министерство на отбраната организира курсове за обучение по начална и специална военна подготовка
28 февруари 2019