Министерство на отбраната организира курсове за обучение по начална и специална военна подготовка, които ще се проведат, както следва:

Курс по начална военна подготовка (за граждани без военна подготовка) – от 13.05. до 07.06.19 г. в Национален военен университет „В. Левски“ – гр. В. Търново. Документи се приемат до 01.04.19 г. във Военно окръжие – Габрово.

Курс по специална военна подготовка (за граждани, преминали обучение по начална военна подготовка) в Национален военен университет „В. Левски“ – факултет, „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен - от 03.06. до 14.06.19 г. Срок за подаване на документи – до 22.04.19 г.

За въпроси и допълнителна информация – тел. 0888210283; 0889644166; 066 805531.

Община Габрово участва в испано-български форум за енергийната ефективност и адаптация към измененията на климата
28 февруари 2019
11 образователни занимания за 9 дни проведе Регионален исторически музей – Габрово
28 февруари 2019