Мелхиор Букс – президент на сдружение за подпомагане на партньорството Тун – Габрово и Сандра Руп – градски съветник и координатор на проектите Тун-Габрово, бяха на работно посещение в града ни. Заедно с кмета Николай Сираков и координатора на проекта от българска страна Анелия Цанкова, те обсъдиха четиригодишната програма за сътрудничество на двата града и програмата за сътрудничество за 2011 г. Те ще бъдат подписани в Тун в края на декември тази година. Въз основа на 4-годишната програма, двата града ще могат да кандидатстват за финансиране с общ проект към Кохезионния фонд. Пряко обвързано с него е и вече официално регистрираното „Сдружение за приятелство Габрово – Тун”.

„Бяхме много приятно изненадани, че нашата представа за по-нататъшната ни съвместна работа напълно съвпада с техните виждания по въпроса”, коментира след срещата кметът Николай Сираков.

Двата града бяха организирали предварително срещи с различни участници в партньорството. От тях се искаше да подредят по важност сферите, в които смятат, че то трябва да продължи, под каква форма си го представят, какви трябва да са резултатите от него.

На първо място и двете страни бяха поставили размяната на ноу-хау в различни области и обучението на специалисти. Оказа се че както за нас, така и за тях, важни са социалната сфера, младежките дейности и образование, културата. Мелхиор Букс специално отбеляза, че в областта на културата има какво да научат от Габрово и тя е приоритетна за тях.

На срещата бяха обсъдени още създаването на общ интернет портал, в който работещите по съвместни проекти, гражданите и бизнеса да получават информация, да дават идеи, да намират документи, графици, контакти, резултати от срещи, обучения, семинари и т.н.

Друга важна тема беше развитието на комплекс Узана. Гостите поеха ангажимент по време на гостуването на Николай Сираков в Тун през декември да организират среща с мениджъри на успешни туристически комплекси в Швейцария и да представят добри управленски примери.

Кметът подари на гостите тениски с баркод Габрово, за да рекламират града ни в Швейцария.