От 15 ноември 2010 г. започна доставката и инсталирането на компютри и периферна техника по програма „Глоб@лни библиотеки – България”. 455 обществени библиотеки, сред които 410 читалищни, 27 регионални, 12 градски и 6 общински от 234 общини в цялата страна, са включени в Етап 2009 г. на програмата. 105 от библиотеките са разположени в населени места под 1000 души.

В област Габрово компютърна и периферна техника получиха Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово, библиотека при Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий” в кв. Бичкиня, библиотека при НЧ „Развитие” – Дряново, библиотека при НЧ „Христо Ботев” – с. Гостилица, библиотека при НЧ „П. Р. Славейков” – Трявна, Градска библиотека – гр. Севлиево, библиотека при НЧ „П. Хилендарски” – с. Градница, библиотека при НЧ „Пробуда” – с. Ряховците, библиотека при НЧ „Пробуда” – гр. Плачковци.

След доставката и инсталирането на техниката, обществените библиотеки ще предоставят безплатен достъп до интернет и ползване на компютри за своите потребители. Така библиотеките ще увеличат потенциала си на обществени и информационни центрове, приобщавайки хората към ресурсите на глобалното информационно общество. Библиотеките ще обогатят услугите, които предоставят и ще се превърнат в места за учене през целия живот, където се развива дух на предприемачество е се дава възможност за общуване между различни хора и социални групи.

Местните общности ще имат възможност да създават електронно съдържание, чрез което да съхранят местните културни традиции и обичаи, да вземат решения на базата на информиран избор, да участват пълноценно в политическия и социален живот, да развиват творческия си потенциал. До 2013 година 900 обществени библиотеки от цялата страна ще бъдат включени в програмата. 3000 библиотекари ще бъдат обучени в компютърни умения, библиотечен мениджмънт, предоставяне на модерни библиотечни услуги и умения за работа с граждани и общности.

„Глоб@лни библиотеки – България” е съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие и се финансира с 15 милиона щ. д. грант от фондация „Бил и Мелинда Гейтс", дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ. д. от Майкрософт, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ. д. от централния и местните бюджети в България. Партньори в изпълнението на програмата са Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската библиотечно-информационна асоциация.