Община Габрово стартира от днес, 17-ти декември, първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура за 2019 година. Съдържателният обхват включва две приоритетни области – „Дигитално предизвикателство – творчество, вдъхновяващо промяната“ и „Габрово – творчески град на ЮНЕСКО“.

Общата прогнозна сума за първия приоритет е 40 000 (четиридесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 20 000 (двадесет хиляди) лв.;

По приоритет „Габрово - Творчески град на ЮНЕСКО“ общата прогнозна сума за приоритета е 60 000 (шестдесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

Програмата финансира до 70% от общата стойност на проектното предложение на бюджетни организации, с изключение на юридическите лица, създадени по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, но не повече от по-горе посочената максимална сума за финансиране на едно проектно предложение. За всички други организации, Програмата финансира до 80% от общата стойност на проектното предложение, но не повече от по-горе посочената максимална сума за финансиране на едно проектно предложение.

Проектни предложения ще се приемат до 16.30 часа на 21.01.2019 година.

Пълния текст на обявлението, както и необходимите документи за кандидатстване, може да откриете тук: https://gabrovo.bg/bg/page/417

Формулярът за бюджет ще бъде публикуван допълнително.