В резултат на проведен телефонен разговор между кмета на община Габрово и председателя на Управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инж. Светослав Глосов стана ясно, че като Възложител на обект „Изграждане на обходен път на град Габрово” пътната агенция ще разпореди на Изпълнителя „Пътни строежи – Велико Търново” АД да положи асфалтов слой, в района на изграждащата се пътна естакада на бул.”Никола Вапцаров”, до 30 септември 2018 година.

Припомняме, че Община Габрово многократно е настоявала пред Министерство на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура да предприемат съответните мерки за подобряване покритието на съществуващата настилка, с цел нормално преминаване на превозни средства в критичния участък. Предвид все още протичащите строителни дейности и движението на тежка механизация асфалтовият слой, който ще бъде положен няма да е окончателен, тъй като проектът предвижда и друг вид довършителни работи като отводняване и изграждане на тротоари.