Архив: Община Габрово

Окръжен съд – Габрово обяви решението си по търговското дело по колективния иск на Община Габрово, ОУ „Райчо Каролев”, ДГ „Слънце”, „Дом на хумора и сатирата” и присъединени към тях физически лица от Габрово срещу „Топлофикация Габрово“ ЕАД.

Съдът прие за установено по отношение на всички абонати на „Топлофикация Габрово” ЕАД, че през периода от 1 ноември 2016 г. до момента на подаване на исковата молба (на 17 февруари 2017 г.) дружеството не е изпълнявало с грижата на добрия търговец законово вменени му задължения, като системно не е доставяло или е доставяло некачествена услуга на своите абонати, в нарушение на Закона за енергетиката и утвърдените от КЕВР и прилагани от дружеството Общи условия, с което са засегнати неопределен, но определяем кръг лица и са им причинени значителни вреди – имуществени и неимуществени.

Съдът постанови още „ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО” ЕАД да предприеме действия по отношение на потърпевшите абонати по реално начисляване на неустойките за недоставено количество енергия, съгласно Общите условия на дружеството, за периодите, в които не е доставяло топлинна енергия на своите абонати.

Решението на Окръжен съд – Габрово подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново.

С Решението на Окръжен съд – Габрово може да се запознаете на http://www.os-gabrovo.org/Press/acts.php.

Хронологията по казуса "Топлофикация - Габрово" ЕАД, можете да видите тук.

 

   

 

 

 

Писта, гуми и мотокрос
5 август 2018
Бъдещи първокласници се подготвиха по история, литература и природа
6 август 2018