11 проектни предложения постъпиха в Община Габрово по обявената Първа конкурсна сесия за 2018 г. по Програма „Младежки дейности“, финансирана от бюджета на Общината.

Проектните предложения са от едно училище, две читалища, седем сдружения и една фондация. Приоритетът на Конкурсната сесия за 2018 година по Програма "Младежки дейности" е „Развитие на младежка среда в Габрово“

Експертна комисия, назначена със заповед на кмета на Община Габрово, разгледа административното съответствие и допустимостта на кандидатите и техните проекти. До втория етап на оценката (техническа оценка и оценка на качеството) се допускат:

1. IMPRO act Фестивал II на НЧ „Христо Смирненски 1949“

2. „Спортът, по-добрият начин за младежко развитие“ на Сдружение Спортен клуб „Некст“ – Габрово

3. „Доброделие“ на Сдружение „Мечти и отбори България“

4. „Лидери за промяна – да го направим“ на Сдружение „Социален диалог 2001“

5. „На мен ми пука за ... Габрово“ на Сдружение „ИМКА“

6. „Фестивал 6Fest Щастливо Габрово“ на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово

7. „Еко резиденция“ на НЧ „Христо Ботев 2008“ с. Гарван

8. „Час по театър“ на Начално училище „Васил Левски“