Графичната идентичност на Етнографския музей на открито „Етър“ бе представена в рамките на Типофест 2018. Форумът се проведе в Пловдив, като част от събитията по проекта „Кирилизация”. Участие взеха едни от най-известните дизайнери в областта на шрифта от Франция, Русия, Украйна, Германия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Турция, Дания и България.

Красен Кръстев, автор на проекта за новата визуална идентичност на ЕМО „Етър”, представи резултатите от своята работа. „Музеят не е просто място, в което се излагат експонати, а място, в което се съхраняват живи традиции. Там има не само материално, но и нематериално културно наследство. Много елементи, които се събират в един. Самата локация също играе роля. В ЕМО „Етър” има уреди, които са задвижвани с вода – основен елемент, който е необходимо да се има предвид при изготвянето на една визуална идентичност.”, сподели авторът. Той сподели, че за ЕМО „Етър“ е разработен специален шрифт.

На двата входа за Габрово – от Велико Търново и в прохода Шипка, са поставени табели, отразяващи новата визуална rрафична идентичност на ЕМО „Етър”.