Работна среща между директорите и педагогическия персонал на детските градини в Габрово, представители на Регионално управление на образованието, Община Габрово и Софийски университет, следдипломна квалификация „Монтесори педагогика“ се проведе в Ритуалната зала в Община Габрово. На нея бяха обсъдени предизвикателствата, пред които са изправени детските градини, желаещи да въведат Монтесори обучение.

Участниците дискутираха върху различни въпроси – разликите със сега действащата система, организацията на пространството и заниманията, финансирането на новата обучителна среда, квалификацията на учителите и новата роля на помощник възпитателите, сега действащите нормативни изисквания и нуждата от хармонизирането им в съгласие с новите методи, начините на оценяване на напредъка на децата и работата на учителите.

Те взеха решение да бъде поискано официално становище от Министерството на образоването по всички неясни въпроси, за да могат дeтските градини да вземат информирано решение за това в каква насока да се развиват. Всяка детска градина в Габрово ще може да реши сама дали да приеме и прилага системата Монтесори, или да се насочи към други методи.

По време на срещата беше споделен и опитът на ЦДГ „Мечо Пух“ в Габрово, които вече една година работят по метода Монтесори.

Нощ на литературата 2018
24 април 2018
Набират се участници в инициативата „Заедно извън час“
25 април 2018