Община Габрово е на 9-то място по прозрачност от 567 институции в страната, и на 5-то сред общините в България показват резултатите от тазгодишното проучване за прозрачността на институциите.

Спрямо миналата година, Община Габрово се е изкачила с 13 позиции напред в рейтинга на прозрачността, показва проучването на Програма достъп до Информация /ПДИ/.

Целта на проучването е да оцени как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. За втора година бе отчетено дали страниците са съобразени с нуждите на хората със зрителни затруднения и дали имат текстова версия.

Нивото на прозрачност през 2018 г. бе оценявано с точки по 108 (122 за общините) индикатора. Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

Община Габрово е на 5-то място в Рейтинга на активната прозрачност на органите на местно самоуправление и на 9-то място в Сравнителния Рейтинг на институциите, който проследява процентното изпълнение на задълженията за публикуване на информация през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.