С важен резултат приключи кампанията „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“. След едноседмично почистване в различни територии на община Габрово, справката показва, че по време на еко акцията са били почистени 212 220 кг отпадъци, като с най-голямо количество са строителни отпадъци от нерегламентирани сметища и битови отпадъци от домакинствата.

Всички отпадъци са транспортирани до Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово, където те ще претърпят последващо третиране – рециклиране, компостиране или депониране.

В тазгодишното пролетно почистване се включиха институции, училища, детски градини, фирми и граждани, като крайната численост на участниците показва над 1 500 души.

Част от „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“ беше и организираният за първи път в Габрово мобилен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата. След двудневната акция, в пункта са предадени 319,7 кг опасни отпадъци, от които лекарствени препарати – 10,6 кг, перилни препарати, киселини, бои, лакове и фотографски вещества – 276,1 кг; предмети, съдържащи живак – 3 кг; батерии – над 30 кг.

Партньори на инициативата бяха фирмите „Пътстрой-Габрово“ и „Димас“, а чували и ръкавици за почистването бяха осигурени от „Екобулпак“ АД.

Община Габрово благодари на всички участници в „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“.

Представяне на сборника „Паметта за традицията“, посветен на доц. д-р Ангел Гоев
23 април 2018
Габровските деца показаха какъв трябва да бъде светът
24 април 2018