Сборникът „Паметта за традицията”, посветен на 70-годишния юбилей на доц.д-р Ангел Гоев, ще бъде представен в Регионален исторически музей-Габрово на 26 април от 17:30 часа.

Събитието е част от Националната научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ век и приносът на Габрово“.

Ангел Гоев е етнолог, дългогодишен уредник и директор (2008-2014 г.) на ЕМО „Етър”, преподавател в Национална Априловска гимнаия и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Сборникът съдържа статии на учени, свързани с творческия и житейски път на юбиляра, както и на самия доц. д-р Ангел Гоев. Преобладаващата част от публикациите са на етнолози, но има и на фолклористи, историци, музеолози и др.