Художествена галерия „Христо Цокев“ представя от 20 февруари до 22 март 2018 г. изложба живопис на Ненко Балкански. Откриването на изложбата, предоставена от фонда на Художествената галерия в Казанлък, ще се състои на 20 февруари, вторник, от 17.30 часа в залата на втория етаж в галерията.

За пръв път габровската публика ще има възможност да види творби от майстора на портрета проф. Ненко Балкански. В експозицията са включени 37 платна – портрети, пейзажи, автопортрети и натюрморти от всички творчески периоди, през които преминава художникът.

От неговия ранен период са творбите „Моите родители” (1930), „Портрет на Васил Иванов” (1932), „Брат ми Илия” (1933), „Майка ми” (1934). От времето, когато е на специализация в Париж, интерес представляват „Парижко ателие”, „Голо тяло и автопортрет” (1940), „Портрет на Дора” (1941). От зрелият му период, когато вече е преподавател в Художествената академия, са „Созопол” (1957), „Почиваща” (1966) и „Автопортрет”(1970).

Интересен факт е, че всяка година на родженния си ден Ненко Балкански е рисувал свой автопортрет. В изложбата могат да се видят три от тях. Художествена галерия „Христо Цокев” притежава два много ценни портрета от художника – „Моят приятел Серафим”, 1971 (портрет на неговия много близък приятел Серафим Северняк) и „Портрет на д-р В. Павлов”, 1974.

 „Ненко Балкански ни среща с великолепна галерия от образи-портрети - родителите му, жена му, приятели, самият той - в поредица от автопортрети. Постигайки онази портретна прилика, която ги сродява в своето съвършенство с големите майстори на европейския живописен портрет, той в същото време излиза от орбитата на много личностното, на драматичната белязаност, за да изведе възгледа си за човека като образ с безгранични асоциативни възможности. Битовият микросвят, интимните проекции на образа загубват конкретните си очертания, трансформират се в изпълнени с нов нравствен и емоционален заряд послания на художника, но без да загубват своята национална традиционност и толкова силното усещане за вечност.

Земно и романтично, напрегнато и класически спокойно, прецизно в своята завършеност и дръзко в импровизациите, топло и непосредствено, изтънчено в своята артистичност и одухотвореност, хармонично като баланс на преходното и вечното - изкуството на Ненко Балкански е онзи свят, в който и днес продължава другият живот на големия художник. Животът, който ни кара да го чувстваме близо до нас, сред нас. Животът, който не е подвластен на времето”- думи на доц. д-р Искра Велчева.