Кметът на община Габрово и председателят на Общински съвет – Габрово се срещнаха с г-н Хюсейин Ергани, генерален консул на Турция в гр. Пловдив. В духа на традиционно добрите връзки и отношения между двете държави и отзвука от знаковото събитие вчера в Истанбул, свързано с възстановяването на желязната църква „Свети Стефан“, разговорът бе насочен основно към общото ни минало, опазването на културното наследство и поуките от историята.

Темата за миграцията, актуалната политическа обстановка в южната ни съседка след събитията от 2016 година и председателството на Европейския съюз от България до средата на 2018 година също бяха предмет на срещата.

Обсъдени бяха възможностите за реализация на идеи в полза на хората, бизнеса, образованието, културата и туризма. Господин Ергани пое ангажимент, чрез държавните структури в Анкара, както и с помощта на двете сдружения в страната ни за българо – турски бизнес, да организира форум в Габрово, на който да бъде представен потенциала на региона ни.

 

Габровската художествена галерия стартира годината с представителна изложба и акцент на месеца
8 януари 2018
Подаване на декларации за патентна дейност и облагане с туристически данък
8 януари 2018