Повече от 40 души, на възраст от 7 до 82 години, участват в Ансамбъла за автентичен фолклор „Капанци” при Народно читалище „Искра 1893” в село Паламарца, Попово. В събота, 23 септември, ансамбълът представи обичая „Засевки”, известен още като „Малката сватба”, в ЕМО „Етър”.

Според 16-годишния представител на ансамбъла Иван Станев с танците, песните и обичаите, които те представят, състава обучава българи и чужденци на традициите, свързани с миналото на народа ни. Ренета Тодорова е на 20 години и е „най-личната мома в селото”, тъй като във възстановката представи девойката, която ще се жени на следващия ден. По думите й „обичаят „Засевки” е стар - едно време са ходили да искат момичето за булка от майката и бащата”.

„В ЕМО „Етър” представихме много точно действителността от спомени на възрастните хора от селото. Определящото е било имотното състояние на двата рода - на момичето и момчето, които ще се женят. Капанците са затворено общество и много ревниво пазят земята си. В стари времена са се женели помежду си, за да могат да останат къщите, земите и парите на едно място. Всеки род си има прякор. И днес, ако в Паламарца питате за някой човек, трябва да му кажете прякора, защото може да не разберат кого търсите” – разказва ръководителката на състава Юлияна Петрова.

В неделя, 24 септември, ансамбълът за автентичен фолклор „Капанци” пресъздаде обичая „Извеждане на булка” за всички гости на музея.