Членове на Европейския парламент от Комисията по култура и образование посетиха ЕМО „Етър“ и се срещнаха със заместник-кмета на община Габрово Нела Рачевиц и директора на музея доц. д-р Светла Димитрова. Срещата се състоя на 19 септември и е част от двудневната официална визита на делегацията във Велико Търново и Габрово.

В състава на делегацията бяха Богдан Здройевски (ЕНП, Полша), Богдан Вента (ЕНП, Полша), Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия), Джули Уорд (С&Д, Великобритания), Момчил Неков (С&Д, България) и Светослав Малинов (ЕНП, България). Те разгледаха експозициите на габровския етнографски музей, а по време на срещата се запознаха с историята и мисията на ЕМО „Етър“ в опазването на местните традиции и занаяти.

Акцент на разговорите със заместник-кмета Нела Рачевиц и доц. д-р Светла Димитрова бяха опазването на културното наследство, ролята на образованието, развитието на музейното дело, обмяната на добри практики с други европейски музеи и работата с млади хора като част от привличането на нови публики. Бяха представени успехите и предизвикателствата, пред които е изправен музеят.

Членовете на Комисията по култура и образование към ЕП говориха за различните възможности и програми за обмен с други европейски културни институти. Дадоха примери за работа на музеи с млади хора като част от образователни програми и инициативи, съвременни методи за интерактивно участие на публиките в експозициите. Някои музеи, чиято дейност е насочена в опазването на стари, традиционни занаяти, дават възможност на посетителите си сами да изработят продукти на изложените занаяти. Гостите отправиха покана към домакините си от Габрово да представят своите идеи пред Комисията по култура и образование към ЕП.

Работната програма на делегацията включваше срещи с представители на местната власт и образователните институции във Велико Търново.

* Снимката е направена от Христо Петров, Габрово нюз