Дни на градското планиране ще се проведат от 8 до 12 септември 2010 г. в Габрово. Събитието е в рамките на проект BG 161PO001/4.2-01/2008/109 „Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. В Дните на градското планиране участие ще вземат експерти от Община Никелино, Италия, архитекти, проектанти, представители на бизнеса и на гражданския сектор.

По време на събитието ще бъдат представени „Каталог за успешни урбанистични решения в Община Никелино, Италия” и „Концепция за ПЧП схеми за избрани от град Габрово обекти”. Сред основните теми е и регенерацията, която ще бъде представена чрез добри практики от Габрово и страната. Ще бъдат представени концепциите на три групи, работили върху визията на ключови обекти от градската среда на община Габрово.

В единия от дните ще се открият и две изложби – фотография и графика. Участниците ще бъдат въвлечени в нетрадиционни ролеви игри, които ще стимулират творческа мисъл, новаторство и изобретателност.

Медиен партньор на Дните на градското планиране е вестник „Строителство ГРАДЪТ”.