На работно посещение в Габрово от 9 до 12 август 2010 г. ще бъдат Хайке Майер - доцент по специална педагогика във Висшия институт по специална педагогика в Берн, Гертруд Кьок - експерт в консултантския център „Аутизъм и ментални увреждания” на фондация „Натали”, Швейцария и Бригите Ленхард - експерт в областта на аутизма.

Целта на посещението е провеждане на обучение по проблемите на аутизма за екипа специалисти от габровския център. За участие в обучението са поканени и специалисти от институции, в които се полагат грижи или се обучават деца от аутистичния спектър. Сред тях са Помощно училище „Николай Палаузов”, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за възрастни с ментални увреждания, представители на Сдружение „Равен старт 2008”, както и заинтересовани родители.

Обучението е второ по ред и се организира от Община Габрово в изпълнение на проект „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър”, станал възможен благодарение на дарението от 100 000 швейцарски франка на семейство Келер от Тун. Обучението през март тази година включваше запознаване на място с опита на швейцарски специалисти в диагностиката, терапията и социалната интеграция на деца от аутистичния спектър.

Гостите от Швейцария ще се срещнат с кмета на града Николай Сираков, а в рамките на културната си програма ще посетят АЕК „Етър”.

Стряскащи табели на булевард „Могильов”
6 август 2010
Дни на градското планиране в Габрово
9 август 2010