27 август е крайният срок, в който могат да бъдат изпращани фотографии за участие в конкурса на Община Габрово:

„Габрово – познато и непознато”

Инициативата е част от мероприятията, посветени на 150-годишнината от обявяването на Габрово за град.

Целта му е да разкрие потенциала от забележителности в региона, да провокира не само нетрадиционния поглед към тях, но и търсенето на нови, интересни и непопуляризирани в публичното пространство места и теми.

Най-добрите фотографии ще бъдат представени на изложба по време на Дните на градското планиране 8-12 септември, оформени в галерията в официалния сайт на Община Габрово и използвани в рекламни материали.

Категории:
1. „Архитектура”
2. „Природа”

Награден фонд:
- Категория „Архитектура”:
Първа награда: 200 лв.
Втора награда: 100 лв.
Трета награда: 50 лв.

- Категория „Природа”
Първа награда: 200 лв.
Втора награда: 100 лв.
Трета награда: 50 лв.

- Поощрителни предметни награди

Критерии за оценка:
- снимката трябва да отразява архитектурното и природно богатство на Габрово и региона;
- да представя темата оригинално, творчески и да впечатли широката публика;
- ще се толерира новаторството и различната гледна точка;
- употребата на обработващи програми е допустима в рамките на реалистичното;
- не се допускат фотомонтажи и колажи.

Кой може да участва:
- конкурсът е свободен, няма ограничения за любители или професионалисти, както и възрастови граници;
- един автор може да участва с до три снимки в категория;
- в конкурса не могат да участват организаторите му, членове на журито, както и техните семейства.

Как се участва:
Снимки се приемат до 27 август 2010 г. на адрес: protocol@gabrovo.bg или на CD или DVD носител на адрес: 5300 гр. Габрово, пл. „Възраждане" №3, отдел „Протокол, международно сътрудничество и връзки с обществеността”, стая № 107

Технически изисквания:
- големина – минимум 2000 пиксела по дългата страна;
- файлов формат - jpg;
- снимката да е придружена от трите имена на участника, телефон, електронен адрес, адрес за връзка и по
желание - заглавие;
- авторите трябва да пазят оригиналния файл на снимката и при необходимост да го предоставят на
организаторите.

Жури:
- Журито се състои от 5 члена, назначени със заповед на кмета на Общината - 3 служители от отдел "Култура и
вероизповедания" и " Връзки с обществеността", 1 фотограф и 1 галерист.
- Преди първото заседание членовете на журито попълват декларация за липса на конфликт на интереси.

Финалът:
- Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на 7 септември 2010 г. на сайта на Община Габрово;
- Най-добрите фотографии ще бъдат представени на изложба по време на Дните на градското планиране 8-12
септември;
- Победителите ще бъдат наградени на официална церемония на 8 септември 2010 г.

Споразумение:
- С участието си в конкурса авторите гарантират, че притежават авторските права над изпратените фотографии и
снимките не се обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица;
- Община Габрово не носи отговорност за нарушени авторски права;
- Община Габрово придобива правата върху снимките от конкурса и има право да ги използва за целите си.

При нужда от допълнителна информация: електронен адрес - protocol@gabrovo.bg или тел. 066/818 305