Компютърно оборудване, периферна техника за ползване от граждани и обучение за своите служители ще получат библиотеките при Народно читалище „Светлина” – с. Жълтеш, НЧ „Васил Левски” – с. Яворец, НЧ „Сполука” – с. Душево, НЧ „Възраждане” – с. Петко Славейково и НЧ „Климент Охридски” – с. Сенник. Библиотеките са одобрени за Етап 2010 на програма „Глоб@лни библиотеки - България” след преценка на изпълнението на основните им задължения и работата им с общността в последните години.

При избора им е следван принципът за балансирано географско покритие. Също и включването на възможно най-голям брой библиотеки, посрещане потребностите на по-малките населени места, както и наличието на съпричастност и финансово участие от страна на общинските власти. Предстои оценка за готовността на целевите библиотеки да приемат оборудването. Ключови условия са мощността на електрическата мрежа да е съобразена с броя на устройствата, наличието на интернет в библиотеката, изградена локална информационна и електрическа мрежа, ремонтирани помещения, подходящо отопление и климатизация, осигурени бюра или маси и столове за всяка работна станция.

През 2009 г. девет обществени библиотеки от Габровска област бяха избрани за включване в „Глоб@лни библиотеки - България”. От Габрово това са Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” и библиотеката при читалище „Св. Св. Кирил и Методий" в квартал Бичкиня.

Общият бюджет на програмата е 50 милиона щ. д., което включва 15 милиона щ. д. грант от фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ. д. от Майкрософт, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ. д. от централния и местните бюджети в България. Планира се общо 900 обществени библиотеки да получат ИТ оборудване за посетителите, а 3000 служители от тези 900 и други 700 библиотеки да преминат цялостна обучителна програма в периода 2010-2012 г. Програмата ще включи библиотеките в дейности по застъпничество, връзки с обществеността и фондонабиране, разгласа на новите услуги за посетители и работа в мрежа.

„Глоб@лни библиотеки - България” се реализира чрез партньорство между Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Българска библиотечно-информационна асоциация и Национално сдружение на общините в Република България. ПРООН е изпълнителна агенция по програмата.