Община Габрово ще предоставя безплатен топъл обяд на социално слаби хора до края на 2019 г. С продължаването на дейностите от 1 май 2017 г. се увеличава и капацитетът на услугата „Обществена трапезария“ от 125 на 180 места.

Обядът се раздава ежедневно в ресторант „Сите Българи“ – служебен вход /зад сградата на Общината/. Потребителите получават супа, основно ястие, десерт и хляб. За трудноподвижните хора има доставка до дома. Дирекция „Социално подпомагане“ определя правоимащите, които разчитат и на съдействие за други социални дейности, ползване на административни, здравни и образователни услуги.

Допустими са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, лица и семейства с минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, с наследствени пенсии и с пенсии, несвързани с трудова дейност, скитащи и бездомни хора.

Финансирането е осигурено чрез допълнително споразумение за проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Първоначално договореният срок бе за периода от 1 август 2016 г. до 30 април 2017 г. След анексирането стойността на проекта възлиза на 568 961,25 лв.

Желаещите да ползват обществената трапезария трябва да подадат заявление по образец в Община Габрово – дирекция „Образование и социални дейности“ /партерен етаж, стая № 1/ или да го изтеглят тук.

Заявления ще се приемат през целия период на проекта, който е до края на 2019 г. След запълване на капацитета от 180 места резервите ще бъдат включвани при освободена бройка. За повече информация тел. 066 818 390.