На 27 февруари 2009 г., кметът Томислав Дончев подписа Протокол за намерение за сътрудничество с македонския град Куманово. Документът предвижда двете страни да си сътрудничат при обмена на информация между органите на местно самоуправление, да подкрепят икономическото развитие посредством осъществяването на съвместни проекти между местната администрация и представители на бизнеса, както и да подпомагат устойчивото развитие на двете общности чрез сътрудничество във всички сфери на обществения живот – култура, икономика, спорт, образование, търговия и туризъм.

Община Габрово и Дарик радио Габрово стартират съвместна инициатива „Аз обичам Габрово”
23 февруари 2009
Домът на хумора и сатирата посреща пролетта с усмивка!
14 март 2009