Представяне на проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска средаще се състои в петък, 25 ноември 2016 г., от 11:00 часа в ритуалната зала на Община Габрово.

По време на събитието ще бъдат показани дейностите по подобряване на физическата и екологичната среда в града. Ще бъде изнесена подробна информация за реализираните и предстоящите строително-ремонтни работи в ключови участъци на Габрово. Предвижда се и организирано посещение на обектите след конферентната част.

 

Ремонтите обхващат територията на три основни обекта – „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“, „Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства“ и „Изграждане на част от Източна градска улица“. Обновяването започна през лятото на тази година, като стойността на строителните договори е 10 782 523,16 лв.

Предстои изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в паркови и междублокови пространства, благоустрояване и реконструкция на улични мрежи, озеленяване и екстериорно обзавеждане, изграждане на детски площадки, пешеходни алеи и естетически композиции, въвеждане на енергоспестяващо осветление.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и е на обща стойност 11 162 347,68 лв., от които 3 440 455,68 лв. е съфинансирането на Община Габрово. Дейностите подкрепят реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Избраха председател и заместник-председател на Консултативния съвет по въпросите на спорта
22 ноември 2016
Представят услугите личен и социален асистент
23 ноември 2016