Начална пресконференция по повод изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ ще се състои днес, 23 ноември 2016 г., от 11:00 часа в конферентния салон на спортна зала „Орловец“ в Габрово.

 

Проектът, на стойност 500 хиляди лева, стартира в началото на тази година. Разработката се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по схема за безвъзмездна помощ „Независим живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 20 месеца, а времето за предоставяне на услугите „личен асистент“ и „социален асистент“ – 18 месеца.

На събитието ще бъде дадена информация за предстоящите дейности, както и за реализираното до момента. Ще бъдат представени целите и очакваните резултати от заложените мероприятия. Ще се дискутират общественото влияние и непосредственото въздействие върху целевите групи.

Процедурата „Независим живот“, която е с конкретни бенефициенти общините, има за цел подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване, в това число и здравни, на хора с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване. Тя дава шанс за връщане в реалния пазар на труда на хората, полагащи грижи за близките си с увреждания.

Срещата е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.