Община Габрово приключи четирите си спечелени проекта в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.”, организирана от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Проведени бяха обществени поръчки за „Изграждане и озеленяване на зони за отдих и детски площадки на територията на Община Габрово”

  • по Обособена позиция №1 Изграждане на спортна площадка и кът за отдих в село Стоевци, община Габрово, в размер на 8 299,68 лв. с ДДС.
  • по Обособена позиция №2 Облагородяване на детска площадка и изграждане на кът за отдих в село Баланите, Община Габрово, в размер на 9 252,92 лв. с ДДС.
  • по Обособена позиция №3: Изграждане на спортна площадка и кът за отдих на ул. „ Радост“, в размер на 9 593,96 лв. с ДДС.
  • по Обособена позиция №4 Изграждане на зона за спорт в междублоков терен на  Ул. Видима, град Габрово, в размер на 9 130,36 лв. с ДДС.

По Обособена позиция №1 Изграждане на спортна площадка и кът за отдих в село Стоевци, община Габрово, с проектът са изпълнени: Изкопни дейности за беседка; Подложен бетон В15 с дебелина 10см. със заварена мрежа за беседка  вкл. НТК 20см.; Доставка и монтаж на петоъгълна беседка; Доставка и монтаж на градински бордюри; Доставка и монтаж на фитнес съоръжение - велоергометър и лежанка; Доставка и монтаж на тенис маса; Доставка и монтаж на бетонова пейка с облегалка; Доставка и монтаж на бетонови кошчета за битови отпадъци; Закупуване и доставка на кашпи; Доставка на цветна растителност за кашпи; Почистване на терена от отпадъци и извозването им до депо; Закупуване на цветна растителност – рози; Доставка на блажна боя.

Преди:

След:

В частта осветление са изпълнени: Направа и зариване на изкоп 0,8/0,5- 4 кат.; Доставка и полагане на сигнална лента;  Изправяне на стоманотръбен стълб  - Н 3,5м /включва: доставка на стоманотръбен стълб, пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, засипване с пръст и трамбоване, бетониране и боядисване/; Доставка и монтаж на осветително тяло (с енерго спестяваща лампа 20W) за беседката; Доставка и монтаж на LED соларна осветителна система 20W; Доставка и монтаж УП 2х16мм; Доставка СВТ 3х1,5мм2; Изтеглянме на кабел в тръба; Направа суха разделка за кабел до 16мм2; Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2,5мм2; Направа заземление; Изключване на мрежа НН.

 

По Обособена позиция №2 Облагородяване на детска площадка и изграждане на кът за отдих в село Баланите, Община Габрово

С проектът са изпълнени: Подравняване на терена с багер; Изкопни дейности за беседка; Подложен бетон В15 с дебелина 10см. със заварена мрежа за беседка  вкл. НТК 20см.; Доставка и монтаж на петоъгълна беседка; Доставка и монтаж на фитнес съоръжение; Доставка и монтаж на тенис маса; Доставка и монтаж на бетонна пикник маса с две пейки; Доставка и монтаж на детска къщичка за игра; Доставка и монтаж на бетонови  пейки с облегалка; Доставка и монтаж на бетонов кош за битови отпадъци; Доставка на широколистна растителност; Доставка на тревна смеска;   Доставка и засаждане на растителност за жив плет.

Преди:

След:

В частта осветление са изпълнени: Изправяне на стоманотръбен стълб  - Н 8,7м /включва: доставка на стоманотръбен стълб, пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, засипване с пръст и трамбоване, бетониране и боядисване/; Доставка и монтаж на еденична рогатка за стълб Н 8,7м, ф60мм с двукратно боядисване; Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED 35W; Доставка и монтаж УП 2х16мм; Направа суха разделка за кабел до 16мм2; Свързване проводник към съоръжение с ухо; Направа заземление; Изключване на мрежа НН.

По Обособена позиция №3: Изграждане на спортна площадка  и кът за отдих на ул. „ Радост“

Преди:

След:

 

С проекта са изпълнени: Изкоп за алея и беседка; Подложен бетон В15 с дебелина 10см. със заварена мрежа за беседка  вкл. НТК 20см.; Доставка и монтаж на петоъгълна беседка; Доставка и монтаж на градински бордюри за алея; Доставка и монтаж на тротоарни плочи за алея с ширина 1м и дължина 4,5м; Доставка и монтаж на фитнес съоръжение - велоергометър и лежанка; Доставка и монтаж на фитнес съоръжение-степер; Доставка и монтаж на тенис маса; Доставка и монтаж на детско съоръжение - къщичка за деца; Доставка и монтаж на бетонови  пейки с облегалка; Доставка и монтаж на бетонови кошчета за битови отпадъци; Почистване на терена от отпадъци и извозването им до депо; Доставка на храсти; Пребоядисване на съществуващи съоръжения 4 бр. с цветна боя (жълто, зелено, червено, синьо).

В частта осветление са изпълнени: Направа и зариване на изкоп 0,8/0,5- 4 кат.; Доставка и полагане на сигнална лента; Доставка и полагане на излазна тръба РVС тръба  ф 32  -1 м; Изправяне на стоманотръбен стълб  - Н 3,5м /включва: доставка на стоманотръбен стълб, пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, засипване с пръст и трамбоване, бетониране и боядисване/; Доставка и монтаж на парково осветително тяло (с енерго спестяваща лампа 20W); Доставка и монтаж  клемна кутия за УО; Доставка СВТ 3х6+4мм2; Доставка СВТ 3х1,5мм2; Изтегляне на кабел в тръба; Полагане на кабел в изкоп; Направа суха разделка за кабел до 16мм2; Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2,5мм2; Направа заземление;

По Обособена позиция №4 Изграждане на зона за спорт в междублоков терен на  Ул. "Видима", град Габрово

С проектът са изпълнени: Демонтаж на 2бр. съществуващи детски съоръжения и транспортирането им до общински склад Рязковци; Демонтаж на тротоарни плочи; Доставка и монтаж на тротоарни плочи; Доставка и монтаж на детска къщичка с допълнителна тераса и пъралка от 125см, стълба с парапет и наклонена стена за катерене; Доставка и монтаж на фитнес съоръжение - лост за набиране; Доставка и монтаж на фитнес съоръжение-кростренажор; Доставка и монтаж на фитнес съоръжение - велоергометър и лежанка; Доставка и монтаж на тенис маса; Доставка и монтаж на бетонови  пейки с облегалка; Доставка и монтаж на бетонови кошчета за битови отпадъци;

Закупуване на цветна блажна боя за пребоядисване на съществуващи детски съоръжения; Доставка и засаждане на храсти;

В частта осветление са изпълнени: Направа и зариване на изкоп 0,8/0,5- 4 кат.; Доставка и полагане на сигнална лента; Доставка и полагане на излазна тръба РVС тръба  ф 32  -1 м; Изправяне на стоманотръбен стълб  - Н 3,5м /включва: доставка на стоманотръбен стълб, пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, засипване с пръст и трамбоване, бетониране и боядисване/; Доставка и монтаж на парково осветително тяло (с енерго спестяваща лампа 20W); Доставка и монтаж  клемна кутия за УО; Доставка СВТ 3х6+4мм2; Доставка СВТ 3х1,5мм2; Изтегляне на кабел в тръба; Полагане на кабел в изкоп; Направа суха разделка за кабел до 16мм2; Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2,5мм2; Направа заземление;

Нови шест къщички за книги бяха поставени в Габрово
1 ноември 2016
Габровски ученици се включиха в кампания по добротворчество
1 ноември 2016