В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, още шест къщички за книги бяха поставени в различни райони на Габрово. Идеята е всеки свободно да вземе книга за четене и да остави своя на нейното място. Целта е създаване на зони за активен bookcrossing и иницииране на художествени събития около тях, като летни читални на открито за децата на Габрово, арт- ателиета, читателски маратони, литературни срещи и представяния на книги, дни на поезията, отбелязване на годишнини, свързани с историческото и културно развитие на Габровския край и др.

Проектното предложение на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ „ Бяла, спретната къщурка… с книги най-отпред”   е съфинансирано по програма „Култура“ на Община Габрово за 2016 г. и е посветено на 130-годишнината от рождението на Ран Босилек.

Проектът обхваща широк диапазон целеви групи – деца и родителите им, ученици и студенти, младежи, възрастни граждани, хора в третата възраст и хора в неравностойно положение. Местните общности ще бъдат провокирани да проявят отношение към книгата и четенето, да обогатят своя опит и свободно време чрез четене на открито в зоните около къщичките за книги и други съпътстващи инициативи в оформените буккросинг пространства. Детските летни читални в зоната около къщичките за книги са насочени към най-малките, но също и към техните по-големи братя и сестри, към техните родители, баби и дядовци. Алтернативата за четене в парка на открито, за срещи и обмен на мнения е провокативен подход към учениците, тийнейджърите и младежите, както и към по-възрастните граждани и гости на град Габрово, към хората в неравностойно положение.

Първата къщичка открихме на 26 септември 2016 г. – рождения ден на Ран Босилек с викторина върху творчеството му, посветена на 130-годишнината от рождението на писателя. На всяка къщичка е поставен надпис „Проектът се съфинансира от Община Габрово по Програма Култура” и е изработен печат със същия текст, с който се подпечатват оставените в къщичките книги.

Останалите къщички са поставени в двора на Националната Априловска гимназия, до църквата „Света  Троица“, в градинката на МОЛ „Габрово“, на ул. "Аврам Гачев" -  до ладията, градинката на блок „Катюша“ и на новоизградената фитнес площадка в кв. Русевци.

Регионална Библиотека "Априлов - Палаузов" обявява дарителска кампания за обогатяване на литературата, представена в къщичките за книги и призовават габровци да пазят и обогатяват книжните колекции и да заведат децата си, за да почетат заедно.

Спортни прояви в Габрово през месец ноември 2016
1 ноември 2016
Община Габрово приключи проектите си в Националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.”
1 ноември 2016