Като Пилотен град на културата, избран от Комитета по култура към Обединените градове и местни власти (ОГМВ), Габрово продължава напред в европейското измерение на програмата и до 2018 г. ще работи в партньорска мрежа с други европейски градове, формирана от Culture Action Europe и Комитета по култура към ОГМВ. През март 2015 г. Габрово участва като Пилотен град във Върховната среща по култура в Билбао, на която бе приет основополагащия стратегически документ за развитие на културни политики в цял свят -Culture21 Actions.

В следващите две години селектираните пилотни градове следва да работят в партньорска мрежа и да изпълнят работните си програми, които са индивидуално изработени за всеки един от тях в зависимост от местния социално - икономически и културен контекс и специфичния фокус на развитие.

Във връзка с това, в периода 19-23 септември в Габрово ще бъдат трима водещи експерти от Комитета по култура и Европейската комисия по култура - Катрин Калън, Ивор Дейвис и Джорди Балта. Те ще бъдат менторите, с помощта на които работната група на Габрово следва да изработи своята двугодишна програма. Културни оператори и хора с отношение и визия към случването на културния живот в града ни биха могли да участват в тази работна група, като предварително трябва да заявят това в срок до 15 септември 2016 г. на е-мейл: pilotcity@gabrovo.bg ,както и на място в отдел Култура на Община Габрово или в офиса на Туристически информационен център.  Участниците в работната група ще се ангажират, в рамките на един работен ден, на 20 септември с изготвянето на програмата, която ще бъде публично представена на 21 септември от 10.00 ч. в зала „Възраждане“ в открита дискусия на тема: „Култура 21 в центъра“.

 

„Габрово – от сериозното до смешното“ гостува в Русе
9 Септември 2016
"Концерт на възглавници" - в градинката до Театъра в неделя сутрин
10 Септември 2016