Поради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, от 11.08.2016г. се въвежда режим на водоподаване в селата Междене и Узуни, както следва:

В дните понеделник и четвъртък селата ще останат без водоподаване.

ВиК - Габрово уволява своите абонати да ограничат ползването на питейна вода за други нужди /поливане, миене и т.н./.