Поради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, от 11.08.2016г. се въвежда режим на водоподаване в село Велковци, както следва:

Вода се подава от 08:00 до 14:00 ч. по високите части на селото

Вода се подава от 14:00 до 20:00 ч. по ниските части на селото

ВиК - Габрово моли своите абонати да ограничат ползването на питейна вода за други нужди /поливане, миене и т.н./

Одобрени са идейните предложения за участие в „LandArtFestival “Незабравка”
10 август 2016
Режим на водоподаване в селата Междене и Узуни
11 август 2016