Община Габрово се включи в отбелязването на първия Ден на ПР специалистите в България. Специалното събитие се проведе в столичния обществен център „the Site“ по надслов „Неустоимият вкус на сполучливата комуникация“. В празника участваха всички професионални организации, които представляват специалистите, упражняващи професията „Връзки с обществеността“ в страната.

От ляво надясно: Миглена Въгленова – Община Габрово, Николай Боев – връзки с обществеността в „Автомагистрали“ ЕАД, Михаела Малеева – изп. директор на АСКО, Веска Тодорова – връзки с обществеността в Община Самоков

В „Часът на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините“ гл. експерт „Публичност и визуализация“ Миглена Въгленова сподели опита на Община Габрово в прилагане на мерките за публичност и информация по европроекти. Тя акцентира върху спецификата в работата на общинския ПР специалист и значението на вътрешните комуникации за постигане на добър публичен имидж. Особен интерес предизвикаха атрактивните рекламни материали за реализираното в Габрово, от които всеки можеше да отнесе, както и промоционалният филм „Приключение с усмивка“, създаден по проекта за развитие на културно-историческия туристически продукт. Оживление сред професионалната общност създаде организираният щанд и забавна викторина за общините с много подаръци за участниците.

Денят на ПР специалистите у нас се отбелязва за първи път на 7 юли. Инициатор на отпразнуването е ПР експертът Любомир Аламанов, собственик на комуникационната агенция „Сайт Медия“. Изборът на датата не е случаен. Преди 11 години – на 7 юли 2005 г., е подписан Етичният кодекс на ПР специалистите в България от пет професионални организации в областта на публичните комуникации.

От ляво надясно: Максим Бехар – „М3 Комюникейшънс“, Ружа Загорска – „SiteMedia Consultancy“, Галин Бородинов – „PR Point“, Катя Димитрова –„InterImage, председател на БАПРА, Любомира Накова – „United Partners

По време на събитието в София всяка от организациите разполагаше с 1 час в програмата да представи избрана професионална тема. Българската асоциация на ПР агенциите се включи с дискусионна „маса“ на тема „Етиката в ПР индустрията“. Дружеството на пиарите към Съюза на българските журналисти се представи с тема и дискусия „10 основни принципа на статистикулацията – изкуството да се лъже с помощта на статистика при видимо наличие на обективност и разумност“.

Българското дружество за връзки с обществеността се фокусира върху младото поколение и тяхното виждане за ролята на пиара. Форумът завърши с нестандартното представяне на Европейското дружество на директорите по комуникация – нетуъркинг уъркшоп под надслов „От всичко правим добър микс“ – приготвяне на „иновативни и за първи път в бранша/България леки коктейлчета или дребни хапки, които да се правят на място от екипи, сформирани на проектен принцип“.

Идеята на организаторите е Денят на ПР специалиста да се превърне в ежегодно събитие и професионален празник, на който ще се обменят добри практики, ще се представят нови тенденции в професията и чуждестранен опит, ще се утвърждават професионалните стандарти и етичните норми.

Дневен лагер „Приеми ме на село“ – Джуниър
8 юли 2016
Министър Румяна Бъчварова ще участва в работна среща по превенция на престъпността в Габрово
11 юли 2016