Специалисти от норвежката компания „Норконсулт“ представиха най-добрите практики в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите източници пред експерти от Община Габрово. По време на работно посещение в град Сандвика екипът се е запознал с дейности по модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в три училища, детска градина, дом за стари хора, както и в търговски център в столицата Осло.

 

Акцентът на показаните технологии е в изграждане на пасивни сгради и инвестиции в иновативни решения за отоплителни инсталации с термопомпи, на базата на биомаса и други. Във връзка с политиката по регенерация на терени е представеният проект от Община Байръм за превръщане на терен на бившето летище край град Осло в нов жилищен район за над 10 000 жители.

 

Особен интерес сред участниците в делегацията е предизвикал изпълненият от „Норконсулт“ проект „Вулкан“ – модерна отоплителна система с възможности за рециклиране на неизползваната топлина в сгради с търговско и обслужващо предназначение.

Посещението за обмяна на опит е в изпълнение на проект „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“, за който бе спечелено финансиране по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

  

През миналия месец представители на партньорите по проекта „Норконсулт“ и „ЕнЕфект Консулт“ ЕООД посетиха в Габрово детска ясла „Зора“, където предстои изграждане на ново котелно помещение за природен газ, както и Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, в която ще бъде подменена отоплителната инсталация.

 

В резултат от направените огледи и след запознаване с техническите проекти, специалистите са направили конкретни препоръки към експертите от Община Габрово относно подготовката на техническите спецификации по предстояща обществена поръчка за изпълнител на строително-монтажните работи.

Проектът „И аз имам семейство“ ще действа до края на 2015 г.
2 ноември 2015
Справка за ремонтните дейности на територията на община Габрово
6 ноември 2015