Реконструкцията на кръстовището на бул. „Могильов” и ул. „Стефан Караджа” ще приключи по-рано от предвидения срок по договора за изпълнение. Очаква се всички ремонти дейности окончателно да бъдат финализирани през месец юни. Част от извършените до сега мащабни ремонти дейности обхващаха работата по подземната комуникация извън обсега на самото кръстовище.

През 2009 година остава да бъдат изпълнени работите по ремонт на подземни инфраструктурни линии и съоръжения в самото кръстовище:

 • отводняването от повърхностни води на цялото кръстовище и ул. „Стефан Караджа” /посока Севлиево/;
 • подмяната на подземни комуникации през кръстовището и по ул. „Васил Друмев”, което включва изграждането на водопроводът, който ще захранва високата зона на кварталите Трендафила и Русевци и подмяната на ел. мрежи

Предстои да бъдат направени още:

 • уширението на ул. „Стефан Караджа” /посока Севлиево/ и ул. „Васил Друмев” в зоната на кръстовището;
 • ремонти работи по ул. „Елха” и изграждане на подпорна стена на ул. „Стефан Караджа”
 • новата светофарна уредба
 • цялостното асфалтиране на кръстовището и новата хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улиците в кръстовището и връзките към тях.

До момента, от стартирането на реконструкцията на кръстовището, са направени:

 • изграждане на десния тротоар на бул. „Могильов” с поставяне на бордюри
 • изграждане на подземна комуникация между ул. „Незабравка” и блок Сони
 • изграждане на нова пътна връзка между улиците „Стефан Караджа” и „Петър Падалски”
 • изграждане на нова канализация по ул. „Петър Падалски” и вертикална планировка около жилищен блок №1 на същата улица
 • уширяване на десния тротоар на бул. „Могильов” и изграждане на подземните комуникации на този тротоар
 • изграждане на шахтите за ел. мрежата, а също и фундаментите на тролейбусните, и за уличното осветление стълбове.
 • изграждане на пътните връзки на улиците „Петър Падалски” и „Незабравка” от лявата страна на булеварда
 • изграждане на четири подпорни стени.
 • подмяна на: захранващ водопровод за с. Гиргини; разпределителен водопровод по бул. „Могильов”; водопровод за ниската зона на кв. Младост и водопровод по ул. „Петър Падалски”
 • свързване на всички новоизградени водопроводи в обхвата на кръстовището и изграждане на връзките на новоизградените водопроводи и сградните им отклонения в района на улиците „Петър Падалски”, „Незбравка” и „Васил Друмев”.

Припомняме, че общата стойност на проекта за реконструкция на кръстовището на бул. „Могильов” и ул. „Стефан Караджа”, чиито инвеститор е Община Габрово, е 2,5 млн. лева. Средствата бяха осигурени от държавата чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител на обекта е фирма ДИМАС.

Кметът на Община Габрово подписа договор с МОСВ за още три проекта
15 януари 2009
Община Габрово подписа договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектите за ремонт и преустройство на сградата на ул. „Маркотея” 19 и на зала „Възраждане”
4 февруари 2009