На 12 януари 2009 година Кметът на Община Габрово Томислав Дончев подписа в Министерството на Околната среда и водите Договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” за 3 одобрени проектни предложения за техническа помощ в сектор води.

Проектите, на обща стойност 785 548 лева, са за:

  • Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” на стойност 250 344 лв.;
  • Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на с. Драгановци на община Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” на стойност 319 680 лв.;
  • Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за изграждане на канализация на с. Кметовци на община Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” на стойност 215 524 лв.

Трите проекта предвиждат привличане на техническа помощ за целите на подготовката на бъдещи пълни инвестиционни предложения за последващо кандидатстване по ОП „Околна среда 2007-2013”, включваща подготовка на прединвестиционни проучвания, апликационни форми, работни проекти, финансови и икономически анализи, както и документация за възлагане на обществени поръчки за проектните дейности.

Община Габрово кандидатства по ОП „Регионално развитие” с проект за близо 10 млн. лева
8 януари 2009
Реконструкцията на кръстовището на бул. "Могильов" и ул. "Стефан Караджа" се очаква да приключи през юни
28 януари 2009