Поради продължителното засушаване и намален дебит на водоизточниците, от 14.08.2015 г. „ВиК” ООД - Габрово въвежда режим на водоподаване в селата Поповци, Лесичарка и Костенковци, както следва:

  • с. Поповци - вода се подава от 08:00 до 10:00 ч.
  • с. Лесичарка - вода се подава от 24:00 до 09:30 ч.
  • с. Костенковци - вода се подава от 08:00 до 18:00 ч.

Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно промяната в климатичните условия.

Развитието на човешките ресурси – основен приоритет за Община Габрово
14 август 2015
Община Габрово спечели проект за енергоспестяващи мерки в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и ДЯ „Зора“
17 август 2015